Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

12/05/2017

Model. SH-320JQ

SH-320JQ

Số sợi 2, 4, 6
Độ rộng tối đa 50/75/100
Độ dày 0.3 -5
Số vòng trên phút 600-1000
Khung go 6-8
Mật độ 8.9-93 inch
Số mũi kim dệt 320
Bộ nhớ Ram 2-4M
Các mẫu thiết kế Theo ổ cứng
Shedding Type WARE SHEDDING
Chuỗi lặp 48-52
Trọng lượng 550-600kg
Động cơ 2Hp6P 220V 380V 415V 440V
50HZ 60Hz
Máy dệt dây tự động Jacquard Related