Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

12/05/2017

Model. SH-224JQ

SH-224JQ

Cho dây buộc hàng, dây treo, dây lưng quân đội, dây đai an toàn, v.v

Số sợi  4, 6
Độ rộng tối đa 50/75
Độ dày 0.3 -5
Số vòng trên phút 700-1200
Khung go 6-8
Mật độ 8.9-93 inch
Số mũi kim dệt 224
Bộ nhớ Ram 2-4M
Các mẫu thiết kế Theo ổ cứng
Shedding Type WARE SHEDDING
Chuỗi lặp 48-52
Trọng lượng 2Hp6P 220V 380V 415V 440V
Động cơ 2Hp6P 220V 380V 415V 440V
50HZ 60Hz
Máy dệt dây tự động Jacquard Related