Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

12/05/2017

Model. 1ND-300

1 ND-300

Cho dây buộc hạng nặng, v.v

Công suất M/24H MẬT ĐỘ: 24 360~450
Độ rộng tối đa 300
Độ dày 1~5
Mật độ 8.9~15/INCH
Số vòng trên phút 200
Break Cố định
Khung go 10
Bộ Biến tần 3HP
CAM Dệt Trơn, Dệt chéo, Dệt kép
Sợi dọc và ngang Tự động
Tra dầu Tự động
Bộ Bắt sợi Cố định
Bộ cấp sợi ngang Cố định
Trọng lượng 450kg
Động cơ 2HP 6P 220~ 440V 50~60Hz
Máy dệt băng viền tốc độ cao Related